الکل ضد عفونی کننده دست وسطوح کداک یک لیتری

مراقب محصولات تقلبی کداک باشید

به جای اتانول «:ـ متانول به شما می دهند

آدرس کارخانه کداک

(اراک – تهران – کرج – شهریار-  ورامین) نیست

از بین برنده سریع ویروس و باکتری ها

ترکیبات : الکل اتیلیک – گلیسرین – اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی – رنگ مجاز آرایشی وبهداشتی و آب دیونیزه

الکل 70 % گلیسیرین 30%

الکل یک لیتری