الکل ضدعفونی کننده دست وسطوح کداک نیم لیتری

مراقب محصولات تقلبی کداک باشید

به جای اتانول «:ـ متانول به شما می دهند

آدرس کارخانه کداک اراک نیست

از بین برنده سریع ویروس و باکتری ها

ترکیبات : الکل اتیلیک – گلیسرین – اسانس مجاز آرایشی و بهداشتی – رنگ مجاز آرایشی وبهداشتی و آب دیونیز

الکل 70 % گلیسیرین 30%

الکل نیم لیتری

تومان35,000 تومان30,000