ماسک سه لایه مجوز دار اتصا

ماسک سه لایه برند اتصا

دو لایه اسپان بافتینه 25 گرم

یک لایه ملت بلون بهبود 25 گرم

دارای تمامی مجوزات

برچسب اصالت

کارتون مادر اختصاصی

رنگ :سفید

درجه یک

تومان100,000 تومان50,000