زعفران اعلا شش گرمی

زعفران تربت حیدریه

با قدرت رنگ دهی ۲۷۰ آزمایشگاهی ‌.

اصل بدون کوچکترین ناخالصی.

با درجه بندی کیفی نگین پیکروسین شاخص طعم است که در این زعفران شاخص ۱۰۲ است .

استاندارد طعم ۸۵ است.
 قدرت رنگ دهی این زعفران ۲۸۱ است طبق آزمایشگاه.
 مزه زعفران اصل باید زیر زبان تلخ باشد . چون یکی از تقلبات زعفران افزودن نمک و … می باشد.

تومان160,000 تومان130,000