برنج استانه اشرفیه 20 کیلویی طارم هاشمی عطری

برنج طارم هاشمی عطری برنجی بدون سم و کاملا ارگانیک بوده و توسط شالیکاران شمال کشور کاشته شده و توسط شرکت پیشرو راه به شما با قیمت زراعی عرضه میگردد عطر و طعم این برنج از بهترین های ایران بوده و بدون مواد نگهدارنده یا سم کشت می شود

✓کیلو 1650/000هزار تومان با تخفیف ویژه 130/000 هزار تومان

✓ کاملا بدون سم و ارگانیک

✓دوبار بوجار (یک دست)

✓گونی متقال 20 کیلویی

مبلغ 2600/000 هزار تومان

✓کاملا ارگانیک