الکل خالص ضد عفونی کننده کداک یک لیتری %96

مراقب محصولات تقلبی کداک باشید

به جای اتانول «:ـ متانول به شما می دهند

آدرس کارخانه کداک اراک نیست

96% الکل

الکل ضد عفونی کننده محیطی و سطحی
ضد عفونی کننده سطوح برای از بین بردن انواع مختلف باکتری و ویروس ها و قارچ ها

حجم : 1 لیتر

رنگ: سفید